تاريخ : یکشنبه 21 اسفند1390 | 15:54 | نویسنده : منصوری

با داشتن یک مربع کامل ، محاسبه ی ریشه ی دوم به سادگی قابل محاسبه است .

مثلاُ اگر کسی به شما بگوید که مربع یک عدد دو رقمی 7569 است شما فوراُ ریشه ی دوم یعنی 87 را برای او پیدا می کنید . این طوری :

1- رقم هزارگان و صدگان را در نظر می گیریم . در این مثال 75 .

2- چون 75 بین 64  و 81  است ،پس می فهمیم که ریشه ی دوم این عدد باید هشتادو ... باشد .

یعنی رقم اول ریشه ی دوم 8 است .

 دو عدد هستند که مربعشان به 9 ختم می شود : 49 و 9 .

به این ترتیب رقم آخر یا 7 است یا 3 ، یا به عبارتی ریشه ی دوم یا 83 است یا 87 . ولی کدام یک ؟

3- عدد 7569 را با مربع 85 (طبق روشی که یادگرفته اید به سادگی بدست می آید :(7225= 25+9 80) مقایسه می کنیم .

 چون 7569 از 7225 بزرگتر است پس ریشه ی دوم هم باید عدد بزرگتر یعنی 87 باشد .

منبع:گروه ریاضی نجف آباد


برچسب‌ها: ریاضیات, جذر, ریشه دوم, ریاضیات راهنمایی, رادیکال

  • دانلود
  • مای کپی
  • شکارچی نرم افزار